Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

niechcesienazywac
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaToshi Toshi
niechcesienazywac
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaToshi Toshi

May 13 2015

niechcesienazywac
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viaToshi Toshi
niechcesienazywac
0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaToshi Toshi

May 11 2015

niechcesienazywac
7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk viaToshi Toshi
niechcesienazywac
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
niechcesienazywac
6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola

May 10 2015

niechcesienazywac
balonik
Reposted frommajkey majkey viaToshi Toshi
9893 4173

weallhavegunsforhands:

ch4in:

nakedhermione:

image

this is so perfect omg.

This is adorable, and the fact that a six year old known the difference between you’re and your. Blows my mind.

Reposted frommakuro83 makuro83 viaToshi Toshi
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead (via plastikowe)
Reposted fromtwice twice viaToshi Toshi

April 30 2015

niechcesienazywac
żeby coś się zdarzyło
żeby coś się mogło zdarzyć
i zjawiła się miłość
trzeba marzyć
zamiast dmuchać na zimne
na gorącym się sparzyć
z deszczu pobiec pod rynnę
trzeba marzyć
— Jonasz Kofta
Reposted byCzerwonoCzarne CzerwonoCzarne

April 26 2015

niechcesienazywac
Na wspólną radość,
na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.
— K. I. Gałczyński
Reposted bypoznajesz12czerwcagobyToshiadiaAmebahighdesireeverythingisalrightmikrokosmospollyannalovingyouButWhy

April 25 2015

niechcesienazywac
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viaJagoten Jagoten
5802 0e52 500
Reposted fromerial erial viaQudaci Qudaci

April 21 2015

niechcesienazywac
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viaQudaci Qudaci

April 11 2015

niechcesienazywac
Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich pozbyć. Pewnie tak samo jak marzeń.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawilkstepowy wilkstepowy
niechcesienazywac

April 07 2015

niechcesienazywac
0214 2701
Reposted fromkjuik kjuik viaQudaci Qudaci
niechcesienazywac
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaPaintITBlack PaintITBlack
niechcesienazywac
1329 4e2b
Reposted frommartynkowa martynkowa viamariola mariola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl